Det vil bli gitt tilbud om Covid-19 vaksinen etter en gitt prioritering av og i risikogrupper fra FHI fortløpende mens vaksinen blir levert til Norge. Det er ikke helt avklart, hvem, hvordan og hvor vaksineringen i praksis skal foregå for pasienter utenfor institusjon. Du som pasient vil bli kontaktet av oss eller kommunen for tilbud om vaksinering når dette er avklart.

NB! Besvar telefoner som kommer fra "ukjent nummer" da vi og kommunen forsøker å ringe deg fra private telefoner / hjemmekontor.

Les også mer om korona viruset og vaksineringen på linkene nedenfor:

Klikk her for ---> Oslo kommunes sider om koronavaksine

Klikk her for --->   Alt om koronavaksineringen

Klikk her for --->   Alt om koronavirus