Senteret sitt bannerbilde

Vikarlege vil jobbe 50% for Dr. Zahid Mukhtar fremover mot sommeren.

8. februar 2018

Når du bestiller legetime, husk å skrive:

- problemstilling

- hvor raskt du har behov for legetime

 

NB: Du MÅ ringe oss hvis du trenger øyeblikkelig hjelp time !